Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

САНИКО TРЕЙД - Вижте още

САНИКО TРЕЙД

Служба по трудова медицина. САНИКО TРЕЙД ЕООД разполага с квалифицирани специалисти и консултанти с теоретичен и практически опит в областта на трудовата медицина, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.
София, кв.Иван Вазов, бул.Петко Карвелов 62, бл.18А

САНИКО TРЕЙД

Санико Tрейд ЕООД
ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, БИОЦИДИ, ДЕТЕРГЕНТИ И ДРУГИ ХИМИКАЛИ


За Нас:

САНИКО TРЕЙД ЕООД разполага с квалифицирани специалисти и консултанти с теоретичен и практически опит в областта на трудовата медицина, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.


САНИКО TРЕЙД ЕООД ПРЕДЛАГА:

САНИКО TРЕЙД
ТРУДОВО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

  • оценка на риска за здравето и безопасността на работещите
  • разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск
  • наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите
  • обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа
ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ОПАСНИТЕ ХИМИКАЛИ, БИОЦИДИ, ДЕТЕРГЕНТИ:

  • консултации и обучение по прилагането на законодателството
  • изготвяне на документи, свързани с пускането на пазара и разрешаването на химични вещества и смеси, биоциди, детергенти и други химикали

СТМ Санико Tрейд:

САНИКО TРЕЙД - отрасли:


Служба по Трудова Медицина,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..