Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

САНИКО TРЕЙД  itemprop=

САНИКО TРЕЙД

Служба по трудова медицина. САНИКО TРЕЙД ЕООД разполага с квалифицирани специалисти и консултанти с теоретичен и практически опит в областта на трудовата медицина, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.
София, кв.Иван Вазов, бул.Петко Карвелов 62, бл.18А

Санико Tрейд ЕООД ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, БИОЦИДИ, ДЕТЕРГЕНТИ И ДРУГИ ХИМИКАЛИ За Нас: САНИКО TРЕЙД ЕООД разполага с квалифицирани специалисти и консултанти с теоретичен и практически опит в областта на трудовата медицина, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси. САНИКО TРЕЙД ЕООД ПРЕДЛАГА: ТРУДОВО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ оценка на риска за здравето и безопасността на работещите разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ОПАСНИТЕ ХИМИКАЛИ, БИОЦИДИ, ДЕТЕРГЕНТИ: консултации и обучение по прилагането на законодателството изготвяне на документи, свързани с пускането на пазара и разрешаването на химични вещества и смеси, биоциди, детергенти и други химикали СТМ Санико Tрейд:

САНИКО TРЕЙД - отрасли:


Служба по Трудова Медицина,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..