СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ АД  itemprop=

СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ АД

Приватизационен фонд "Стройинвест"АД. Притежава дялово участие в 15 предприятия работещи в областта на пътното строителство; производството на климатична, въздухопречиствателна и вентилационна техника, дървообработване
София, бул. "Горнобански" 114

Създаден през 1996г. като Приватизационен фонд "Стройинвест"АД. Притежава дялово участие в 15 предприятия работещи в областта на пътното строителство; производството на климатична, въздухопречиствателна и вентилационна техника, дървообработване, мебелна промишленост и др. От 2000г. към Холдинга е създадена Служба по трудова медицина, по смисъла на ЗЗБУТ. Холдинга е публично дружество вписано в регистъра воден от ДКЦК.