Горкомерс ЕАД  itemprop=

Горкомерс ЕАД

Дърводобив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, производство на фиданки.
Ловеч, ул. Търговска 56

Дърводобив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, производство на фиданки.

Горкомерс ЕАД - отрасли:


Селско Стопанство, Горско Стопанство,