\

\Катя Петрова\ ЕТ

Перник, ул. Първи май 51/77

Търговия с резервни части за трактори и селскостопански машини - комбайни, сеялки, дискови брани. Маркучи В.Н, лемежи и др.

\Катя Петрова\ ЕТ - отрасли:


Селско Стопанство,