Фирма ЕТ ИВА - ЛМ - Иванка Пампулова развива своята дейност от 1992 год. Като ПЪРВА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА работи само с квалифицирани специалисти и по програми на МОН, както и по програма Първите седем.

София
Езиков център Интелект е специализиран център за английски и немски език. Фирмата функционира от 2000 година, като към момента е една от водещите сред образователните центрове и училища.

Пловдив
LinguaMundi предглага езикови курсове по английски, немски и испански език за ученици, студенти и възрастни, както и за корпоративни клиент

Качествено обучение по английски език - фирмено, индивидуално, VIP, деца. Преводи - бизнес кореспонденция, доклади, документи, договори, презентации; симултанен и консекутивен превод; Превод - ескорт в страната и чужбина.

Разработка на софтуер за и ндивидуално и групово езиково обучение, както и на пособия за езиково самообучение и обучение във формат CD audio и mp3 с акцент придобиване на комуникативни езикови умения.

Програма за деца и младежи базирана върху методиката на "Обучение чрез преживяване" в условията на дивата природа. Едюко България предлага на децата и младите хора предизвикателни занимания сред природата, които спомагат за пълно разгръщане на

Повече от 35г. опит, традиции и успехи в образованието. Над 15 училища в различни градове на България. Английски, немски, гръцки, испански, италиански и френски за деца и възрастни - съвременно обучение чрез аудио, видео и компютър. Разнообразни

MD 2001 Multimedia eDucation е създадена през 2001 година с идеята да предложи специално разработен модел за езиково, компютърно и интернет обучение по най-новите и съвременни стандарти в световната образователна практика. Школата става хит още при

Детска градина Аладин е училище за музика, слово и танци. Работим по световно-признатата система “Шулверг”, създадена от Карл Орф.Целта ни е чрез активизиране на творческия импулс у детето, в условията на колективната импровизация, то да развие заложбите

Благоевград
УЦ"Анелия"Благоевград, предлага чуждоезиково и компютърно обучение за всички възрасти.