Дейността на Даниан Инженеринг ЕООД е специализирана в проектиране, разработка и инсталация на високотехнологични продукти, свързани с пълна автоматизация на подземни и надземни паркинги, контрол на достъпа и работното време, структурно окабеляване, видеонаблюдение и др.

Стара Загора
МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД се специализира в изработка на технологично и нестандартно оборудване; подемни съоръжения; всички видове котли; съдове под налягане; тръбопроводи за пара и гореща вода и др.

Фирмата извършва услуги в областта на пожарната безопасност, като предлага и богат асортимент от пожарна техника и оборудване, продажба и сервиз на пожарогасители. Залагаме изключително много на осигуряване качество и експедитивност при обслужване на свои

Бургас
Електрообзавеждане на жилищни и промишлени сгради. Доставка, монтаж, програмиране на PLC и честотни управления за промишлени нужди. Електроинженеринг. Видеонаблюдение и сигнално охранителна техника. Контрол на достъпа. Обзавеждане на конферентни зали, 3D кина, офис техника.

Бул Груп проектира, доставя, изгражда, монтира и поддръжа системи за сигурност: системи за видеонаблюдение, системи за пожароизвестяване, сигнално-охранителна техника (СОТ), системи за контрол на достъпа. Системите за сигурност са сигурна гаранция за висока степен на защита срещу...

Фирмата извършва всички дейности в областта на пожарообезопасяването на обектите. Изработване на противопожарни инструкции. Планове за евакуация на хора и имущество. Планове за гасене при възникване на пожари и ликвидиране на аварии, заповеди и др.

София
Газ Конект ООД е компания специализирана в проектиране, изграждане и узаконяване на газови инсталации и съоръжения за битови, промишлени и административни потребители. Фирмата извършва инженеринг също на В и К, климатични, отоплителни, вентилационни, соларни, противопожарни и хладилни.

Фирма Джордани Е.К ООД е на българския пазар от 1992 година. Фирмата е официален търговски представител на водещи фирми от Русия и Украйна. Основната дейност на фирмата е ориентирана към внос на: Средства за индивидуална защита при работа в непригодна за дишане атмосфера; Средства за

Велико Търново
Основна дейност на дружеството е внос и търговия с ВиК материали, тръби и фасонни части. Доставка на материали и изграждане на водоснабдителни отводнителни, дренажни и канализационни системи, пречиствателни станции и съоръжения за отпадни води, каломаслоуловители и мазнинозадържатели.

София
Хидрофорни системи. Противопожарни системи. Поливни системи. Басейни. Помпи за дренажни води. Потопяеми помпи за сондажни кладенци. Термо-помпи - Проектиране, Изграждане, Поддръжка гаранциона и следгаранциона.На нас се довериха малки и големи фирми от цялата страна