Монтажинженеринг АД  itemprop=

Монтажинженеринг АД

МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД се специализира в изработка на технологично и нестандартно оборудване; подемни съоръжения; всички видове котли; съдове под налягане; тръбопроводи за пара и гореща вода и др.
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 127

Монтажинженеринг АД е компания с над 60-годишен опит в изграждането на всички видове инсталации за промишленото и гражданското строителство. Дружеството е изпълнило инсталациите на сгради с разгъната застроена площ над 850 000 кв.м. и е участвало в изграждането на над 80% от промишлените и в почти всички енергийни проекти в България. Днес Монтажинженеринг АД е модерна пазарно-ориентирана компания, позната със своята гъвкавост, коректност и професионализъм. Централизираното управление в сърцето на България е гаранция за оптимално обслужване и управление на проектите, разположени във всяка точка на страната. Дружеството е доказало своя професионализъм не само в конкретни монтажни работи в гражданското и промишленото строителство, но и в успешното управление, инженеринг и реазлизация на цялостни обекти "под ключ". Монтажинженеринг АД - гр. Стара Загора поддържа среден брой основен персонал около 250 души. Компанията има на разположение високо квалифицирани специалисти в следните области: машинни монтьори, електро монтьори, заварчици (включително електро заварчици, оксиженисти и аргончици), специалисти, технически ръководители и друг помощен персонал. Всички заварчици са сертифицирани съгласно EN 287-1. Фирмата има установени монтажни групи в градовете Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол и Казанлък и изпълнява монтажни работи не само на територията на страната, но и извън нея. В случай на изпълнение на множество проекти едновременно, Монтажинженеринг АД има възможността да увеличава персонала си до 700, като използва високо квалифицираната работна ръка на фирми-партньори или като наема сезонно работници за завършването на дадени проекти. Монтажинженеринг АД разполага с добре оборудвани производствени бази в градовете Стара Загора и Ямбол, предназначени за изработката на метални конструкции, нестандартно оборудване и заготовки по приложена от клиента техническа документация. Услуги Монтажинженеринг АД АД е дружество с пълните възможности да изпълни всички видове инсталации в сектора на гражданското и промишленото строителство. От 1946 г. фирмата непрестанно доказва своя професионализъм в управлението и реализацията на цялостни проекти в сферата на инсталационни работи в гражданското строителство, строително-монтажни работи в промишлеността, изработка и монтаж на конструкции, съоръжения и оборудване. До този момент, Монтажинженеринг АД е изпълнило успешно инсталационните работи на сгради с обща разгъната застроена площ над 850 000 кв. м. и е участвало в изграждането на по-голямата част от енергийните и промишлени проекти в България. Инсталации в гражданското строителство Инсталации за обработка на въздух и вентилация - Климатични камери с дебит от 4 000 м ³/ч до 100 000 м³/ч - Вентилационни боксове с дебит от 1 500 м ³/ч до 35 000 м³/ч - Канални конвектори - Вентилационни решетки със стандартни и нестандартни размери - Шумозаглушители от поцинкована ламарина и мергелна вата - Водни филтри и изпарителни камери - Джобни и касетъчни сухи филтри с клас на филтрация от EU 3 до EU 7 - Рекуперативни енергоспестяващи блокове с капацитет от 1 000 м³/ч до 3 000 м³/ч - Електрически и водни нагреватели с мощност от 8,5 kW до 71 kW Централно отопление и климатизация - Монтаж на всички видове термопомпени агрегати с въздушно и водно охлаждане от 24 kW до 680 kW - Конвектори с открит и вграден монтажи капацитет от 1,88 kW до 17,28 kW за отопление и от 1,43 kW до 12,64 kW за охлаждане - Монтаж на контролно-измервателни прибори Газоснабдяване и разпределение - Изграждане на газоразпределителни станции, газопреносни мрежи от стоманени, медни и полиетиленови тръби за административни и търговски сгради, хотели, бизнес центрове - Градски газоснабдителни и разпределителни мрежи - Външни сградни газификации - Вътрешни газификации Централни и локални котелни централи - Изграждане на котелни централи и абонатни станции, предназначени за индустриални площи, обществени и търговски сгради и хотели - Монтаж и пуск на мазутни и газови котли - Ремонт и поддръжка на всички видове котли, котелни централи и абонатни станции - Преустройство на котли от дизел на природен газ Противопожарни инсталации - Инсталации за водно пожарогасене, противопожарни и спринклерни инсталации - Изработка и монтаж на тръбни системи - Монтаж на спринклери - Доставка и монтаж на помпени групи - Електрически инсталации и системи за контрол и автоматизация Електрически инсталации - Изграждане на всички видове електрически инсталации за административни сгради, търговски комплекси, хотели и др. - Електроинсталации - Осветителни инсталации - Захранващи линии - Силови инсталации - Мълниезащитни инсталации - Заземителни инсталации Контрол и автоматизация - Слаботокови инсталации - Системи за озвучаване и сигнализация - Пожароизвестителни инсталации - Системи за автоматизация и контрол на достъп - Инсталации за охрана и наблюдение Инсталации в промишленото строителство Изработка и монтаж на метални конструкции - Изработка и монтаж на леки, тежки и едрогабаритни метални конструкции - Производство и монтаж на стоманени конструкции от въглеродна и неръждаема стомана - Изработка и монтаж на метални конструкции и оборудване от листова и профилна стомана - Изработка на конструкции и оборудване от специфични стомани - Изработка и монтаж на метални конструкции за сгради, индустриални и складови площи, халета, инфраструктурни проекти и др. Изработка и монтаж на резервоари и силози - Изработка и монтаж на всички видове метални резервоари, силози и съдове под налягане - Изработка и монтаж на резервоари и силози от неръждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост - Изграждане и монтаж на резервоари и силозни стопанства за съхранение на петролни и химически продукти, горива и други материали - Изработка и монтаж на резервоари и силози за съхранение на гипс, варовик, технологична вода, кондензат и др. за промишлеността и енергийния сектор - Изграждане на силози и стопанства за съхранение на зърнени храни и култури Изграждане и монтаж на прахоулавящи системи и оборудване - Изработка и монтаж на метални конструкции за прахоулавящо оборудване и инсталации - Изработка и монтаж на електрофилтри - Изграждане на ръкавни филтри - Изработка и монтаж на части и оборудване за прахоулавящи системи, опори, въздуховоди и газоходи, резервни части - Електромонтажни и инсталационни работи Машинно-монтажни работи - Машинен и механичен монтаж, машинно-монтажни работи - Изграждане и монтаж на механично оборудване за всички сфери на промишлеността - Изработка и монтаж на съоръжения и оборудване от листова и профилна стомана - Изпълнение на специфични монтажни работи - Ремонт, рехабилитация и преустройство на машинно технологично оборудване - Монтаж на промишлено едрогабаритно и тежко оборудване Изграждане на тръбопроводи и тръбни системи - Предварителна изработка и монтаж на тръбни инсталации и системи от черна и неръждаема стомана - Монтаж на тръбопроводи за пара и гореща вода - Предварителна изработка и монтаж на тръбопроводи и инсталации под налягане - Тръбни системи за хранително-вкусовата промишленост - Водопроводи - Монтаж на полипропиленови и полиетиленови тръбопроводи и инсталации Промишлени електрически инсталации, контрол и автоматизация - Промишлени електрически инсталации - Осветителни инсталации - Захранващи линии - Силови инсталации - Мълниезащитни инсталации - Заземителни инсталации - Слаботокови инсталации - Системи за озвучаване и сигнализация - Пожароизвестяване - Контрол и автоматизация (КИП и А) - Охрана и наблюдение Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води - Машинно-монтажни работи на пречиствателни станции - Изработка и монтаж на метални конструкции и технологично оборудване - Изграждане и монтаж на силози и резервоари - Електромонтажни работи - Контрол и автоматизация Промишлено отопление, вентилация и климатизация - Монтаж на всички видове термопомпени агрегати с въздушно и водно охлаждане от 24 kW до 680 kW - Конвектори с открит и вграден монтажи капацитет от 1,88 kW до 17,28 kW за отопление и от 1,43 kW до 12,64 kW за охлаждане - Монтаж на контролно-измервателни прибори - Климатични камери с дебит от 4 000 м³/ч до 100 000 м³/ч - Вентилационни боксове с дебит от 1 500 м³/ч до 35 000 м³/ч - Канални конвектори - Вентилационни решетки със стандартни и нестандартни размери - Шумозаглушители от поцинкована ламарина и мергелна вата - Водни филтри и изпарителни камери - Джобни и касетъчни сухи филтри с клас на филтрация от EU 3 до EU 7 - Рекуперативни енергоспестяващи блокове с капацитет от 1 000 м³/ч до 3 000 м³/ч - Електрически и водни нагреватели с мощност от 8,5 kW до 71 kW - Инсталации за лъчисто отопление Промишлено газоснабдяване и разпределение, газификации и газопроводи - Изграждане и монтаж на газокомпресорни станции - Газопроводи и газоразпределителни мрежи - Външни газификации на промишлени обекти - Вътрешни газификации - Монтаж на газоразпределителни станции и мрежи от стоманени, полиетиленови и медни тръби - Монтаж на контролно-измервателни прибори Промишлени противопожарни инсталации - Инсталации за водно пожарогасене, противопожарни и спринклерни инсталации - Изработка и монтаж на тръбни системи - Монтаж на спринклери - Доставка и монтаж на помпени групи - Електрически инсталации и системи за контрол и автоматизация Изграждане и поддръжка на подемни съоръжения - Изграждане на подемни съоръжения - Проектиране, изработка и монтаж на подкранови пътища - Преустройство, ремонт и поддръжка на повдигателно оборудване Демонтаж, транспорт и монтаж на цялостни обекти - Демонтажни работи на метални конструкции и технологично оборудване - Демонтаж и транспорт на производствено оборудване и цялостни заводи - Изграждане и монтаж на комплектни инсталации и заводи - Управление и инженеринг на цялостни проекти ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Фамилия:   Име:   E-mail:   Телефон:   Факс:   Желая да получа повече информация за: