Монтажинженеринг АД  itemprop=

Монтажинженеринг АД

МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД се специализира в изработка на технологично и нестандартно оборудване; подемни съоръжения; всички видове котли; съдове под налягане; тръбопроводи за пара и гореща вода и др.
Монтажинженеринг АД е компания с над 60-годишен опит в изграждането на всички видове инсталации за промишленото и гражданското строителство. Дружеството е изпълнило инсталациите на сгради с разгъната застроена площ над 850 000 кв.м. и е участвало в изграждането на над 80% от промишлените и в почти всички енергийни проекти в България. Днес Монтажинженеринг АД е модерна пазарно-ориентирана компания, позната със своята гъвкавост, коректност и професионализъм. Централизираното управление в сърцето на България е гаранция за оптимално обслужване и управление на проектите, разположени във всяка точка на страната. Дружеството е доказало своя професионализъм не само в конкретни монтажни работи в гражданското и промишленото строителство, но и в успешното управление, инженеринг и реазлизация на цялостни обекти "под ключ". Монтажинженеринг АД - гр. Стара Загора поддържа среден брой основен персонал около 250 души. Компанията има на разположение високо квалифицирани специалисти в следните области: машинни монтьори, електро монтьори, заварчици (включително електро заварчици, оксиженисти и аргончици), специалисти, технически ръководители и друг помощен персонал. Всички заварчици са сертифицирани съгласно EN 287-1. Фирмата има установени монтажни групи в градовете Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол и Казанлък и изпълнява монтажни работи не само на територията на страната, но и извън нея. В случай на изпълнение на множество проекти едновременно, Монтажинженеринг АД има възможността да увеличава персонала си до 700, като използва високо квалифицираната работна ръка на фирми-партньори или като наема сезонно работници за завършването на дадени проекти. Монтажинженеринг АД разполага с добре оборудвани производствени бази в градовете Стара Загора и Ямбол, предназначени за изработката на метални конструкции, нестандартно оборудване и заготовки по приложена от клиента техническа документация. Услуги Монтажинженеринг АД АД е дружество с пълните възможности да изпълни всички видове инсталации в сектора на гражданското и промишленото строителство. От 1946 г. фирмата непрестанно доказва своя професионализъм в управлението и реализацията на цялостни проекти в сферата на инсталационни работи в гражданското строителство, строително-монтажни работи в промишлеността, изработка и монтаж на конструкции, съоръжения и оборудване. До този момент, Монтажинженеринг АД е изпълнило успешно инсталационните работи на сгради с обща разгъната застроена площ над 850 000 кв. м. и е участвало в изграждането на по-голямата част от енергийните и промишлени проекти в България. Инсталации в гражданското строителство Инсталации за обработка на въздух и вентилация - Климатични камери с дебит от 4 000 м ³/ч до 100 000 м³/ч - Вентилационни боксове с дебит от 1 500 м ³/ч до 35 000 м³/ч - Канални конвектори - Вентилационни решетки със стандартни и нестандартни размери - Шумозаглушители от поцинкована ламарина и мергелна вата - Водни филтри и изпарителни камери - Джобни и касетъчни сухи филтри с клас на филтрация от EU 3 до EU 7 - Рекуперативни енергоспестяващи блокове с капацитет от 1 000 м³/ч до 3 000 м³/ч - Електрически и водни нагреватели с мощност от 8,5 kW до 71 kW Централно отопление и климатизация - Монтаж на всички видове термопомпени агрегати с въздушно и водно охлаждане от 24 kW до 680 kW - Конвектори с открит и вграден монтажи капацитет от 1,88 kW до 17,28 kW за отопление и от 1,43 kW до 12,64 kW за охлаждане - Монтаж на контролно-измервателни прибори Газоснабдяване и разпределение - Изграждане на газоразпределителни станции, газопреносни мрежи от стоманени, медни и полиетиленови тръби за административни и търговски сгради, хотели, бизнес центрове - Градски газоснабдителни и разпределителни мрежи - Външни сградни газификации - Вътрешни газификации Централни и локални котелни централи - Изграждане на котелни централи и абонатни станции, предназначени за индустриални площи, обществени и търговски сгради и хотели - Монтаж и пуск на мазутни и газови котли - Ремонт и поддръжка на всички видове котли, котелни централи и абонатни станции - Преустройство на котли от дизел на природен газ Противопожарни инсталации - Инсталации за водно пожарогасене, противопожарни и спринклерни инсталации - Изработка и монтаж на тръбни системи - Монтаж на спринклери - Доставка и монтаж на помпени групи - Електрически инсталации и системи за контрол и автоматизация Електрически инсталации - Изграждане на всички видове електрически инсталации за административни сгради, търговски комплекси, хотели и др. - Електроинсталации - Осветителни инсталации - Захранващи линии - Силови инсталации - Мълниезащитни инсталации - Заземителни инсталации Контрол и автоматизация - Слаботокови инсталации - Системи за озвучаване и сигнализация - Пожароизвестителни инсталации - Системи за автоматизация и контрол на достъп - Инсталации за охрана и наблюдение Инсталации в промишленото строителство Изработка и монтаж на метални конструкции - Изработка и монтаж на леки, тежки и едрогабаритни метални конструкции - Производство и монтаж на стоманени конструкции от въглеродна и неръждаема стомана - Изработка и монтаж на метални конструкции и оборудване от листова и профилна стомана - Изработка на конструкции и оборудване от специфични стомани - Изработка и монтаж на метални конструкции за сгради, индустриални и складови площи, халета, инфраструктурни проекти и др. Изработка и монтаж на резервоари и силози - Изработка и монтаж на всички видове метални резервоари, силози и съдове под налягане - Изработка и монтаж на резервоари и силози от неръждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост - Изграждане и монтаж на резервоари и силозни стопанства за съхранение на петролни и химически продукти, горива и други материали - Изработка и монтаж на резервоари и силози за съхранение на гипс, варовик, технологична вода, кондензат и др. за промишлеността и енергийния сектор - Изграждане на силози и стопанства за съхранение на зърнени храни и култури Изграждане и монтаж на прахоулавящи системи и оборудване - Изработка и монтаж на метални конструкции за прахоулавящо оборудване и инсталации - Изработка и монтаж на електрофилтри - Изграждане на ръкавни филтри - Изработка и монтаж на части и оборудване за прахоулавящи системи, опори, въздуховоди и газоходи, резервни части - Електромонтажни и инсталационни работи Машинно-монтажни работи - Машинен и механичен монтаж, машинно-монтажни работи - Изграждане и монтаж на механично оборудване за всички сфери на промишлеността - Изработка и монтаж на съоръжения и оборудване от листова и профилна стомана - Изпълнение на специфични монтажни работи - Ремонт, рехабилитация и преустройство на машинно технологично оборудване - Монтаж на промишлено едрогабаритно и тежко оборудване Изграждане на тръбопроводи и тръбни системи - Предварителна изработка и монтаж на тръбни инсталации и системи от черна и неръждаема стомана - Монтаж на тръбопроводи за пара и гореща вода - Предварителна изработка и монтаж на тръбопроводи и инсталации под налягане - Тръбни системи за хранително-вкусовата промишленост - Водопроводи - Монтаж на полипропиленови и полиетиленови тръбопроводи и инсталации Промишлени електрически инсталации, контрол и автоматизация - Промишлени електрически инсталации - Осветителни инсталации - Захранващи линии - Силови инсталации - Мълниезащитни инсталации - Заземителни инсталации - Слаботокови инсталации - Системи за озвучаване и сигнализация - Пожароизвестяване - Контрол и автоматизация (КИП и А) - Охрана и наблюдение Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води - Машинно-монтажни работи на пречиствателни станции - Изработка и монтаж на метални конструкции и технологично оборудване - Изграждане и монтаж на силози и резервоари - Електромонтажни работи - Контрол и автоматизация Промишлено отопление, вентилация и климатизация - Монтаж на всички видове термопомпени агрегати с въздушно и водно охлаждане от 24 kW до 680 kW - Конвектори с открит и вграден монтажи капацитет от 1,88 kW до 17,28 kW за отопление и от 1,43 kW до 12,64 kW за охлаждане - Монтаж на контролно-измервателни прибори - Климатични камери с дебит от 4 000 м³/ч до 100 000 м³/ч - Вентилационни боксове с дебит от 1 500 м³/ч до 35 000 м³/ч - Канални конвектори - Вентилационни решетки със стандартни и нестандартни размери - Шумозаглушители от поцинкована ламарина и мергелна вата - Водни филтри и изпарителни камери - Джобни и касетъчни сухи филтри с клас на филтрация от EU 3 до EU 7 - Рекуперативни енергоспестяващи блокове с капацитет от 1 000 м³/ч до 3 000 м³/ч - Електрически и водни нагреватели с мощност от 8,5 kW до 71 kW - Инсталации за лъчисто отопление Промишлено газоснабдяване и разпределение, газификации и газопроводи - Изграждане и монтаж на газокомпресорни станции - Газопроводи и газоразпределителни мрежи - Външни газификации на промишлени обекти - Вътрешни газификации - Монтаж на газоразпределителни станции и мрежи от стоманени, полиетиленови и медни тръби - Монтаж на контролно-измервателни прибори Промишлени противопожарни инсталации - Инсталации за водно пожарогасене, противопожарни и спринклерни инсталации - Изработка и монтаж на тръбни системи - Монтаж на спринклери - Доставка и монтаж на помпени групи - Електрически инсталации и системи за контрол и автоматизация Изграждане и поддръжка на подемни съоръжения - Изграждане на подемни съоръжения - Проектиране, изработка и монтаж на подкранови пътища - Преустройство, ремонт и поддръжка на повдигателно оборудване Демонтаж, транспорт и монтаж на цялостни обекти - Демонтажни работи на метални конструкции и технологично оборудване - Демонтаж и транспорт на производствено оборудване и цялостни заводи - Изграждане и монтаж на комплектни инсталации и заводи - Управление и инженеринг на цялостни проекти ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Фамилия:   Име:   E-mail:   Телефон:   Факс:   Желая да получа повече информация за:  

Мнения за Монтажинженеринг АД


The company has no review.

Напиши мнение за Монтажинженеринг АД


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.