Производство на студеноогънати електрозаварени правошевни кръгли и профилни тръби.

Профили в населено място Лом