Асеновград
Производство на синтетични перилни препарати.

Битова химия в населено място Асеновград