Производство и рециклиране на транспортни ролки, лентови транспортъори, изграждане на ТМСИ.


Лепене на гумено-транспортни ленти в населено място Левски