Областни градове Курсове

Вива Асоусиътс ЕООД е консултантска Oрганизация по изграждане, внедряване, поддържане и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001, HACCP, TS/ISO 16949, QS9000, VDA 6.1, OHSAS 18001, TL 9000, ISO

Сандански
Консултации относно документиране и внедряване на Системи за управление на качеството - ISO 9001. ISO 13485, ISO 22 000, ISO 140001, OHSAS 18001, HACCP, СЕ маркировка за медицински продукти. Провеждане на вътрешни одити, одити от втора страна. Обучение.

София
Разработване, внедряване, консултации, обучение и оказване на съдействие при сертифициране на системи по качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9000, ISO 9001:2000, ISO 9001:1994, ISO 14000, ISO/IEC 17025, EN 45001,

AQ Cert - Сертификация на системи за управление AQ Cert извършва сертификация на системи за управление , както следва: Системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 Системи за управление на околната среда БДС EN ISO 1400:2005 Системи за

Консултантски услуги: - разработване и внедряване на системи за управление - ISO международни стандарти 9001, 14001, 20000, 22000, 27001, OHSAS 18001; - поддръжка на системи за управление - ISO международни стандарти 9001, 14001, 20000, 22000, 27001, OHSAS 18001; - провеждане на вътрешни одити

Пловдив
TQCSI Bulgaria Ltd. е част от голямото семейство TQCSInternational Pty. Ltd. – акредитиран орган, предоставящ сертификация на Системи - за управление на качеството (ISO 9001), за управление по отношение на околната среда (ISO 14001), за управление безопасността на хранителните продукти

инспектиращ и сертифициращ орган в България, орган за инспекция и сертификация на системи за управление

Стара Загора
ЦИЕС ЕООД предлага да ви сертифицира по следните международни стандарти: ISO 14001: 2004 - Система за управление на околната среда, ISO 9001: 2008 - Система за управление на качеството, BS OHSAS 18001:2007

Образователен център „Маестро\\\" е алтернатива на традиционното образование. Целта на създателите е да предложат нови образователни програми, вдъхновени от най-съвременните достижения на психологическата и педагогическата науки и да дадат максимум познания на обучаваните. Опитваме

Образователен център „Маестро\\\" е алтернатива на традиционното образование. Целта на създателите е да предложат нови образователни програми, вдъхновени от най-съвременните достижения на психологическата и педагогическата науки и да дадат максимум познания на обучаваните. Опитваме