Д-р Грозданка Иванова е специалист пневмолог и фтизиатър от град Пловдив. Извършва лечение на белодробни и вътрешни и болести и има договор с НЗОК. Извършва лечение на белодробни и вътрешни и болести. Договор с НЗОК. Прегледи, функционално изследване на дишането, лечение.

Д-р Слави Филчев е роден в гр. Видин през 1956 г. Завършва медицина в Медицинска академия през 1983 г. с отличен успех. Защитава кандидатска дисертация в Полша с тематика функционалните изследвания на дишането при децата с астма. Специализира 2 години във Франция върху патология на съня и

Д-р Ирина Караманова е пневмолог и фтизиатър Хасково. Работното й време е от понеделник до петък 11-16 часа. Д-р Ирина Караманова извършва консултации и манипулации в кабинета си на бул. Стефан Стамболов 2. Извършва прегледи и лечение на възрастни.

Д-р Михаил Киров е специалист пневмолог и фтизиатър в град Ловеч. Д-р Киров извършва прегледи, функционално изследване на дишането, лечение.

Велико Търново
Д-р Венелин Пеев е специалист пневмолог фтизиатър, който практикува в гр. Велико Търново. Д-р Пеев приема пациенти в кабинет 218, намиращ се в ДКЦ 1.

Доктор Златка Шопова е специалист по пневмология и фтизиатрия с дългогодишен професионален опит в град Смолян. Извършва диагностика и лечение на белодробни заболявания в своя кабинет на ул. Хан Пресиян 7.

Проф.Камен Канев е специалист по клинична токсикология София. Началник Клиника по спешна токсикология във Военномедицинска акaдемия София. Клиниката разполага с необходимата за извършване на дейността и определената съгласно медицински стандарт - Клинична токсикология.

Д-р Донка Куманова-Кочева е специалист по пневмология и фтизиатрия, който приема пациенти в гр. Гоце Делчев.