Специализирана е в производство на машини за преработка на пластмаси


Внос и износ - механични машини в населено място Левски