Областни градове × Стелажи

По-тясна специализация на фирмата са пространствените тръбно-структурни конструкции, които са основна част от изпълнените над 50000 кв.м. покривни конструкции.

Стелажи в населено място Монтана