Специализирана е в производство на машини за преработка на пластмаси


Шприц машини в населено място Левски