Eвродилинг АД е инвестиционен посредник - търговия на акции опции фючърси на световните фондови борси.

Оптима Асет Мениджмънт – лицензирано управляващо дружество, инвестиционен консултант, инвестиране във фондове, взаимни фондове Оптима Асет Мениджмънт – лицензирано управляващо дружество, управление на активи, договорен фонд Оптима Селект, фонд с

УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми

Шумен
"H&T Consulting" Ltd. е профилирана в област кредитни и финансови консултации и посредничество. Приемник е на "Global Service" Ltd. , представлявала "Draftis - кредитни консултанти" за град Варна и региона в продължение на няколко години.