Покупко-продажба на отоплителни материали - джомбаски въглища, брикети, дърва.

Черни въглища в населено място Лясковец