Торбилан ЕООД, е създадена през 2014г. Основният предмет на дейност е търговия с опаковки и консумативи. Предлагаме широка гама от полимерни и хартиени опаковки. Също така сме лидер в предлагането на изделия за еднократна употреба свързани с хранително вкусовата промишленост.

Търговия с опаковки и опъвковъчна техника, етикиране и маркиране.

Опаковъчни торбички в населено място Монтана