Метални изделия, конструкции и профили

Силози в населено място Априлци