Дейност в областта на химическата промишленост.

Химически анализ в населено място Ловеч