Дейност в областта на химическата промишленост.

Химични материали в населено място Ловеч