Стара Загора
Фирмата е основана през 1993 година с предмет на дейност разфасоване на химически продукти за бита, личното стопанство и винарството.Предлагаме разфасовки на следните продукти:- сода за сапун /натриева основа/ кристална - 1 кг - сода за сапун течна - 1

Пловдив
Специализира се в дистрибуция на химически продукти, вещества с по - агресивен характер като солна, азотна, фосфорна и сярна киселини, натриева и калиева основи и дезинфектанти. Дистрибутира инсталации за очиска на вода, дестилатори ново поколение от " Pu

София
Ние сме основен дистрибутор за България на редица доминиращи в областа си строителни машини, материали и услуги. Нашите партньори са признати производители не само в Турция, но и на европейския пазар.

Балкан Консулт Комерс ЕООД предлага следните продукти: Химически продукти, Добавки за фуражи, Железооксидни и органични пигменти, Композитни материали, Строителни материали, Пътно-строителни материали, лепила и др.

Търговия на едро със специални химически продукти и хранителни добавки.

Варна
Търговия на едро с химически продукти - пакет от изделия, покриващи нуждите от уплътнителни материали, лепила, бои, аксесоари за строителството, стъкларската индустрия, автоиндустрията и др., както и за бита, носещи търговската маркa"Master ".

ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ, ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И КОНСУМАТИВИ

Търговия на едро с химични суровини.

София
Производство на химически синтетични и изкуствени вещества

Търговище
Търговия с лабораторна стъклария, уреди и апарати, химични продукти, производство на електролит, пластмасови кутии - 20, 30, 50и100гр.