Химически продукти

Лабораторна стъклария, реактиви и химикали - внос и българско производство,придружени с анализни свидетелства. Лабораторни уреди и апарати; везни - аналитични, презицни, технически; микроскопи - бинокулярни, стереомикроскопи, ученически; рефрактометри

Търговия с химически добавки за бетони и разтвори - пластификатори, комплексни, хидрофоби, противозамръзващи, въздухоприбавящи, пянообразуватели. Строителни лепила, дървена дограма и др.

Дейност в химическата индустрия.

Дейност в областта на химическата промишленост.

София
Продукти на органичната химия.

Дейност в областта на химическата промишленост - химия, гуми или пластмаси.

Дейност в областта на химическата промишленост.

Дейност в химическата индустрия.

Дейност в областта на химическата промишленост.