Балкан Консулт Комерс  itemprop=

Балкан Консулт Комерс

Балкан Консулт Комерс ЕООД предлага следните продукти: Химически продукти, Добавки за фуражи, Железооксидни и органични пигменти, Композитни материали, Строителни материали, Пътно-строителни материали, лепила и др.
Балкан Консулт Комерс ЕООД е основана през 1991 година като едноличен търговец, а през 1996 година се трансформира в дружество с ограничена отговорност. Лоялно партньорствосъс своите контрагенти и професионално обслужване на своите клиенти са двата пилона, на които фирмата гради вече почти две десетилетия своята търговска политика. Дружеството е специализирано в няколко основни направления: - търговия със суровини за химическата промишленост- минерални добавки за фуражното производство- оградни и охранителни съоръжения- компоненти и технологии за минната промишленост и енергетиката- композитни материали- пътно-строителни материали- дистрибуция на едро на строителни материалиСъществено място в дейността на фирмата заема търговията със суровини и продукти на химическата промишленост. В този динамично развиващ се сектор на нашата дейност активно търгуваме с:- целулозни етери- винил-ацетатни полимери- железооксидни и органични пигменти- гранулати за производство на EPS- лимонена киселина, пентаеритритол- фталов и малеинов анхидрид- титан диоксид- минерални разтворители- растителни масла Стартирахме успешно проект за едрови доставки на българския и европейския пазар на висококачествени и чисти добавки за фуражното производство, като ново направление в нашата дейност. Акцентираме на Дикалциев фосфат и Монокалциев фосфат, аминокиселини и витаминно - минерални премикси. Специален акцент представлява развитието на: Специализиран център за композитни материали: - ненаситени полиестерни смоли и гелове- стъкломати, стъклорогозки- пигментни пасти за гелкоат- отделители, ускорител и втвърдител- инструменти за работа с композитни материали Специализиран Център за пътно-строителни материали и маркировъчни продукти включващ:- пътно-маркировъчни бои и разредители- светлоотразителни перли- оградни мрежи за магистрали и укрепителни габиони- хидроизолационни материали и геотекстил- натурален битум Специализиран Център за оградни и охранителни съоръжения:- оградни мрежи- оградни пана- бодлив тел тип "Рейзър"- ограждения за спортни игрища- мрежи за селското стопанство- стълбове и аксесоари за монтажФирмата разполага с мобилни групи за монтаж на специализирани оградни и охранителни съръжения. Балкан Консулт Комерс е уважаван и търсен партньор на пазара на строителни материали. Посредством развита национална система на дистрибуция и доставки на място обслужваме строителни фирми, инфраструктурни и промишлени предприятия, търговската мрежа.Екип от професионалисти осигурява бързо и компетентно обслужване на клиентите, организира технически консултации, включително със специалисти от водещи български и чужди производители. Балкан Консулт Комерс ЕООД притежава собствена, модерна механизирана складова база с обща площ от 7000 м2, със собствено ж.п. разтоварище и добър транспортен достъп. Продукти Химически продукти - Целулозни етери- НРМС, НЕС, НЕМС, СМС, Памучен линтер- Винил-ацетатни сухи полимери- Лимонена киселина- Фталов и малеинов анхидрид- Пентаеритрол - 98%, 95%- EPS гранулат- Минерални и органични разтворители- Соеви, слънчогледови, ленени масла Добавки за фуражи - Дикалциев фосфат- Монокалциев фосфат- Ензимни комплекси- Витамино-минерални премикси Железооксидни и органични пигменти - Железооксидни пигменти – пудра, микронизирани, гранулирани, топлоустойчиви- Титанов диоксид – анатас и рутил- Хромоксидни пигменти- Органични пигменти – пълна гама цветове по каталог- Флуоресцентни пигменти- Молибдати Композитни материали - Ненаситени полиестерни смоли- Епоксидни смоли- Гел коати – за четка и спрей- Топ коат- Ускорител- Втвърдител- Стирен- Отделители на PVA основа и за многократна употреба- Пигментни пасти- Инструменти за работа с композитни материали- Полиестеррно лепило /свързващо/- Полиращи и шлайф пасти- Аеросил /SiO2/- Естествен латекс- Стъкломати- Стъклофибърни рогозки- Кълцани стъклени влакна- Стъклен воал- Ровинг- Мултиаксиални тъкани Пътно-строителни материали - Бои за хоризонтална пътна маркировка- акрилатни, студен пластик, хлоркаучукови- Стъклени светлоотразителни перли за пътно – маркировъчни бои- Светлоотразителни знаци / котешки очи / и съоръжения- Пътни съоръжения и мантинели- Магистрални оградни мрежи с променливи отвори- Габиони- за укрепване на терени и свлачища- Пътни знаци от стъклопластика- Натурален битум Оградни и охранителни съоръжения - оградни мрежи- оградни пана- бодлив тел тип "Рейзър"- ограждения за спортни игрища- мрежи за селското стопанство- стълбове и аксесоари за монтаж Строителни материали - Метални и телени изделия телове- Гвоздеи- Мрежи- Електроди- Абразивни дискове и шкурки- Хидроизолационни материали- Топлоизлоационни ситеми- Лако - бояджийски материалии- Бояджийски четки, инструменти, валяци, хартиено тиксо- Сухи строителни смеси- Силикони, монтажна пяна, специални лепила- Защитни изделия