Производство и търговия с работно облекло - всички артикули.

Ловеч
Производство и търговия с работно облекло, ръкавици, лични предпазни средства.

Специализирано облекло за месната индустрия в населено място Ловеч