Силистра
Производство и търговия с бои за обувки - разнообразие на видове и предназначение флюс за запояване на проводници с лакова изолация, боя за яйца.

Оксидна боя в населено място Силистра