Опаковки и опаковъчни материали.

Производство на торбички в населено място Айтос