Дружеството Бул плант сентър е регистрирано през 2006 г. В началото на 2009 г. пуска в експлоатация високотехнологична оранжерия за производство на саксийни растения, посадъчни материали за цветя и зеленчуци, както и рязан цвят – Антуриум и Гербер.

Проектиране, доставка и строителство на оранжерийни комплекси, на малки оранжерии в това число и хоби оранжерии; Реконструкция на съществуващи оранжерийни комплекси;

Предлагаме оборудване от френски водещи фирми за създаване на модерни животновъдни ферми по западен стандарт: Кравеферми, свине комплекси, зайцеферми, птицеферми и други. Предлагаме също и сглобяеми сгради за ферми които могат да се демонтират.

Основен предмет на дейност е търговия с фитофармацевтични препарати за растителна защита, минерални торове и семена в областта на земеделието.

Център за агрохимическо обслужване. Внос и дистрибуция на препарати за растителна защита. Доставка на минерални торове и семена. Специализирани консултации производство и износ на селскостопанска продукция.

Производство на биотор от червени калифорнийски червеи.

Производство на гъби и култивирана печурка.

Агромил България АД е българска фирма с дългогодишна традиция в преработката на оризова арпа. Почти 80 години дейността на Агромил е била фокусирана върху производството на ориз. Фирмата е основана през 1928 г. и като Българска Оризарна до 2004 г., когато е преименувана

Фирмата произвежда селскостопанско оборудване, инкубатори.

РАКП с.Ситово е производител на висококачествен посадъчен материал от картофи клас А /първо размножение/.

Фуражи за селското стопанство

Търговия с препарати за растителна защита, торове и семена. Семепроизводство и пакетаж.

Препарати за растителна защита.

Фуражи за селското стопанство

Представител на водещи западноевропейски фирми, специализирани в областта на лозарството и винарството.

Поддържане на паркове и зелени площи и цветни лехи. Фирмата извършва различни видове комунално-битови услуги както на фирмите, разположени на територията на КЦМ АД така и на външни клиенти.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?