Фуражи за селското стопанство

Представител на водещи западноевропейски фирми, специализирани в областта на лозарството и винарството.

Поддържане на паркове и зелени площи и цветни лехи. Фирмата извършва различни видове комунално-битови услуги както на фирмите, разположени на територията на КЦМ АД така и на външни клиенти.

Консултации, проекти и литература за отглеждане на различни видове риби.

Предлага овощен посадъчен материал.

Мобилни групи от лицензирани специалисти ще ви окажат пълно съдействие за издаване на позволителни за сеч и добиване на приходи от вашата гора, независимо от това какъв вид дървесина има в нея.

Птицеферма за кокошки - носачки.

Представител за България на фирма Елика - Италия: пълна гама от люкове и капаци от неръждаема стомана за инсталиране върху резервоари за вино, бира, мляко и др.

Фирмата се занимава с производство на серия от домашни инкубатори с капацитет от 64 до 81 яйцеместа и допълнителни принадлежности за отглеждане на птици.

Изкупуване, заготовка, експорт на диворастящи и култивирани билки. Сушени плодове, кулинарни билки и растения. Суровини за фармацевтичната промишленост. База в Пловдив.

Рибопроизводство. Спортен риболов. гр. Велинград - яз. Малка Мътница.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?