Селско Стопанство в населено място Пловдив

Областни градове Градове Населени мяста ×

Озеленяване

Предлагаме оборудване от френски водещи фирми за създаване на модерни животновъдни ферми по западен стандарт: Кравеферми, свине комплекси, зайцеферми, птицеферми и други. Предлагаме също и сглобяеми сгради за ферми които могат да се демонтират.

Озеленяване

Пловдив
Основен предмет на дейност е търговия с фитофармацевтични препарати за растителна защита, минерални торове и семена в областта на земеделието.

Фирмата се занимава с производство и търговия на овощен посадъчен материал. Сертифицираният от ЕUROCERT разсадник се намира в Пловдив, където е и централния офи

Пловдив
Произвежда мицел за различни гъби.

Пловдив
Фуражи за селското стопанство

Пловдив
Представител на водещи западноевропейски фирми, специализирани в областта на лозарството и винарството.

Семепроизводство и научно-изследователска дейност.

Поддържане на паркове и зелени площи и цветни лехи. Фирмата извършва различни видове комунално-битови услуги както на фирмите, разположени на територията на КЦМ АД така и на външни клиенти.