Селско Стопанство в населено място Пловдив

Областни градове Градове Населени мяста ×

Изкупуване, заготовка, експорт на диворастящи и култивирани билки. Сушени плодове, кулинарни билки и растения. Суровини за фармацевтичната промишленост. База в Пловдив.

Рибопроизводство. Спортен риболов. гр. Велинград - яз. Малка Мътница.

Пловдив
Фуражи за селското стопанство

Пловдив
Производство и търговия със селскостопанска продукция.

Търговия на едро с хлебна пшеница, пивоварен ечемик, препарати за растителна защита и други селскостопански продукти.

Търговия с зеленчуци и плодове зеленчуко производство.

Ферма за охлюви.

Пловдив
Зеленчукови семена, сортови семена за цветя и луковици от водещи световни производители. Професионални тревни смеси, градински цветя и декоративни храсти за озеленяване. Професионални семена. Собствени продуктови серии пакетирани семена Стопанин и Четири сезона

Оранжерии, агротехнически консултации, семена, торове.

Фирма “Марков НМ ЕООД е водеща фирма за рециклиране, ремонт и търговия на резервни части на семечистачни, зърночистачни и калибриращи машини и инсталации в България. С досегашният си опит в дейността сме постигнали отлични резултати, партнираме успешно както и с малките