Областни градове

Пловдив
Метали сплави отливки и полуфабрикати - преработка и търговия

Производство на отливки - чугунени - от сив чугун - стоманени отливки и отливки от цветни метали.

Леене и обработка на скулптури от месинг, бронз, алумин

Отливки от алуминий, стомана и чугун

Пловдив
Фирмата проиизвежда резервни части и нестандартно оборудване и прави ремонтно- възстановителни дейности за предприятията от металургичната, химическата, миннодобивната промишленост , машиностроенето, строителството и др. Разполага с леарна за неръждаема

Предлага: металорежещи услуги, търговия с лагери, ремъци, масла, резервни части за селскостопанска техника.Изработка на метални парапети, решетки и много други.

"МЕТАКОМ - СЛЗ" АД е правоприемник на Стоманолеярния завод в гр. Плевен. Завода притежава 35 годишен опит в производството на стоманени и чугунени фасонни отливки. Основано през 1965г., предприятието се е насочило чрез постоянна работа и високо качество

1. Практикувани специалности - художник - график - художник - приложник - илюстрации, запазени марки, шрифтове и др. - дизайнер - в областта на керамиката, обработка на дървесината, металолеене и металообработка, стенопис и стъклопис, мозайки -

Кооперация Металургия е създадена през 1912г.и се занимава с металообработване и леярство.

Търговия на едро с леярски кокс; постоянни количества на склад - в Пловдив и Русе. Търговия на едро с леярски и переделен чугун.