Областни градове Матрици

Благоевград
галванични покрития никел-хром и поцинковане, изработка на детайли на струг фреза и шлайф машина,поцинковане, никелиране, хромиране, никел-хром покрития, цинкови покрития, галваника, галваничен, галванични покрития, оксидация, закаляване, термообработка, термична обработка, рязане,

Пловдив
Камбанолеярна Фирма Велеганов град Пловдив, е създадена през 1872 година от братята Лазар и Иван Велеганови. Продуктите които предлага фирмата са: отливки на свещници, отливане на камбани, полилеи, панахидници. Изливане на Камбани - Фирма Велеганов Пловдив изработва камбани от калаен

Елметал-МВ ООД предлага леене в пясъчни форми и механична обработка на детайли за електро - промишлеността и бита. През 2007 година фирмата се разраства като към предмета на дейност се добавят: прецизно леене в керамично-черупкови детайли от метали и метални сплави.

Пловдив
Метали сплави отливки и полуфабрикати - преработка и търговия

Нова Загора
“ЗММ-Нова Загора” АД е създаден през 1970 година с основен предмет на дейност: обработка на ротационни детайли за металорежещи машини.

Пловдив
Фирмата проиизвежда резервни части и нестандартно оборудване и прави ремонтно- възстановителни дейности за предприятията от металургичната, химическата, миннодобивната промишленост , машиностроенето, строителството и др. Разполага с леарна за неръждаема

Радилово
Леене под налягане на детайли от алуминиеви, цинкови и магнезиеви сплави на леярски автомати.

Карлово
Цветно и художествено леене.

Партньори