Областни градове Градове ×

Ние сме специализирани в извършването на услуги по Геодезия, Кадастър и Цифрова фотограметрия. Освен, че предлагаме прецизност по отношение на качественото изпълнение на Вашите поръчки, ние Ви предлагаме безплатни консултации.

К И М - ГЕОЛОГИЯ – ООД, изавършва проектантски услуги по част ИГП.Фирмата е създадена през 2005 г. от геолог Марта Порва и инж. г. Красимир Николов. Стотици обекти са изпълнени в цялата страна по проекти част ИГП от двамата проектанти. Те са членове и съучредители на секция „Минно дело и

От 2012г. фирмата е вписана в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности в областта на кадастъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.Джи М Инженеринг ООД има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати.

М Дизайн ООД е създадена през 1994г., пререгистрирана през 2004, с предмет на дейност архитектурно проектиране на жилищни,обществени и промишлени сгради, интериорни проекти и градоустройство. Управител е архитект Диана Петрова Хасъмова

Геодезия и картография

Фирмата извършва инженерно-консултански услуги, при конкурентни цени и условия. Основната дейност е съсредоточена в областа на мениджмънта на инвестиционни проекти и инвеститорският контрол.

Геодезия и кадастър.

Варна
Фирма „Хидро Мап” ООД е с основен предмет на дейност – геодезически и кадастрални услуги.Основана е през 2003 г. и същата е лицензирана по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Списъка на постоянно заетия личен състав е от десет човека, като двам

Фирма СТАБИЛД ИНЖИНЕРИНГ ООД е с над седемнадесет годишен опит в областта на строителния бизнес. През всичките тези години компанията се развива в областта на жилищното строителство. Към основната си дейност фирмата предлага също и маркетинг,

Архитектурно проектиране.