Областни градове Градове ×

К И М - ГЕОЛОГИЯ – ООД, изавършва проектантски услуги по част ИГП.Фирмата е създадена през 2005 г. от геолог Марта Порва. Стотици обекти са изпълнени в цялата страна по проекти част ИГП.Член е и съучредители на секция „Минно дело и геология” към КИИП Варна.

Ние сме специализирани в извършването на услуги по Геодезия, Кадастър и Цифрова фотограметрия. Освен, че предлагаме прецизност по отношение на качественото изпълнение на Вашите поръчки, ние Ви предлагаме безплатни консултации.

От 2012г. фирмата е вписана в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности в областта на кадастъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.Джи М Инженеринг ООД има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати.

М Дизайн ООД е създадена през 1994г., пререгистрирана през 2004, с предмет на дейност архитектурно проектиране на жилищни,обществени и промишлени сгради, интериорни проекти и градоустройство. Управител е архитект Диана Петрова Хасъмова

Проектиране - жилищни и обществени сгради. Интериорен дизайн.

Архитектурно проектиране.

ПРОЕКТАНТСКО БЮРО АРХИДЕЯ е създадено от арх. Веселинка Тихова през 2004 г. с предмет на дейност комплексно проектиране в сферата на градоустойството и архитектурата.Извършваме цялостно инженерингово проучване, проектиране и авторски контрол на жилищн

Варна
Фирма ПРО 6 ООД е основана през 1997 със седалище в град Варна. От своето основаване дружеството активно работи в областта на проектирането за промишления и обществен сектор на икономиката. С професионализма на своя екип, фирмата гарантира точни, комплекс

Варна
НИКЕ ООД е проектантска и строителна компания от ново поколение, специализирана в проектирането и изграждането на обекти в областта на инфраструктурата, околната среда, жилищното строителство и изграждането на обществени сгради. Като модерна компания н

Геодезия и картография

Партньори