Областни градове ×

Варна
Оргрес ООД е фирма, предлагаща всякакъв вид продукти и услуги в областта на обработка и очистване на водите. С богат и дългогодишен професионален опит, ние сме готови да посрещнем и удовлетворим вашите изисквания. Фирмата разполага със складова база, техника и съоръжения, леки и товарни

Варна
3К АД е компания, работеща в сферата на енергетиката и околната среда вече над 10 години. Предлага услуги, свързани с проектирането, доставката и цялостното изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и

“Биодъга” ООД продава, монтира и обслужва пречиствателни съоръжения. Произвеждат се в известния литовски завод “August ir Ko”, основан през 1998 година. Пречиствателните съоръжения действат на основата на патентована технология VFL - Vertical Flow

Произвoдство, продажба, монтаж и поддръжка на локални пречиствателни станции за отпадъчни води. Пречиствателните станции BIOTAL® са предназначени за механично и биологично пречистване на битови

Доставяме и монтираме битови пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води, резервоари за различни нужди, кало – маслоуловители, мазниноуловители, шахти и системи за дъждовна вода, като сме представители за град Варна и областта на завод „РОТО“ Словения.

Варна
Пречиствателни станции за отпадни води.

УЧРЕДЕНА 1991г. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: Дезинфекция на води; автоматизация на непрекъснати процеси. ПРЕДСТАВИТЕЛ за България на: Regal Systems, USA Chemical Injection Technologies, USA Foxcroft - USA. Проектиране и ДОСТАВКА на хлораторни станции:

Биологични пречиствателни станции за отпадни води.

Пречиствателна станция. Екология и опазване на околната среда.

Пречистване на силно замърсени отпадни води от бита,животновъдството,преработвателната промишленност. Утилизация и преработка на активни утайки ,лагуни,утаителни полета и други. Производството на био-тор

Пречиствателни Станции в населено място Варна


Прочети повече
Затвори

Партньори