Областни градове Градове ×

Варна
Фирма АТИКА ЕООД се занимава с инвестиционно проектиране и консултантска дейност в строителството. Проектиране на транспортна инфраструктура - пътища, жп линии, улични мрежи, транспортни съоръжения и комуникационно-транспортни планове.Проектиране на техническа инфраструктура - външни ВИК и

Фирма "СС Консулт" ЕООД е създадена през 2005 г. Предлагаме комплексна услуга - предпроектни консултации, планиране и проектиране, оценка на съответствието на проектите, строителен надзор, инвеститорски контрол, координатор по безопастност и здраве, технически паспорт и въвеждане в

"Петровски и Николов" ООД започва дейността си през 1996. Дружеството е частно с разпределение на дяловете между двама съдружници. Специализирано е в комплексно изграждане на сгради с административно и жилищно предназначение. Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти за

Варна
Фирмата ПУПИЛЛА беше създадена и регистрирана през 2005 г. в гр. Шумен като дружество с ограничена отговорност и основна дейност проектиране на жилищни, обществени и индустриални сгради, дизайн и технически услуги, строителен надзор (консулт) на сгради, вътрешна архитектура

Строителен надзор. Проекти за строежи.

ПРОЕКТАНТСКО БЮРО АРХИДЕЯ е създадено от арх. Веселинка Тихова през 2004 г. с предмет на дейност комплексно проектиране в сферата на градоустойството и архитектурата.Извършваме цялостно инженерингово проучване, проектиране и авторски контрол на жилищн

Строителен надзор

Строителен надзор

Варна
Строителен надзор

Строителен Надзор в населено място Варна


Прочети повече
Затвори