Областни градове ×

Стара Загора
Фирма ИНФОРМАТ ООД, в качеството си на предприемач фирмата е построила и разпродала 26 жилищни сгради с над 300 апартамента, 75 гаража, офиси, магазини в Стара Загора и с.Св.Влас, Община Несебър, за които са издадени разрешения за ползване. Фирмата изпълнява и строителство на външни

Кантора за недвижими имоти РОКА Пропъртис предлага пълната гама услуги за вашите недвижими имоти: инвестиционно консултиране, посредничество при покупко продажба и отдаване под наем, оценки, управление на имоти.

Ивеста ООД се занимава с различни дейности в сферата на услугите като преобладават посредничеството при покупко-продажбатана недвижими имоти в страната и чужбина. Фирмата разполага с юрист, който владее перфектно английски и португалски език.

Стара Загора
Отдаване под наем. Организатор на стоково тържище.

Стара Загора
Отдаване на помещения под наем.

Отдаване под наем на недвижими имоти.

Стара Загора
Покупко-продажба на недвижими имоти, ценни книжа. Недвижими имоти под наем.

Отдаване на сгради под наем.

Стара Загора
Отдаване под наем на търговски площи и на подземен паркинг.

Отдаване на търговски помещения под наем.

Партньори