Областни градове

Извършването на генетични /ДНК/ тестове за бащинство, майчинство и биологично родство, и изготвянето на криминалистически ДНК експертизи, са основен предмет на дейност на лаборатория Проген. Анализират се 15 генетични маркера.

Извършването на генетични /ДНК/ тестове за бащинство, майчинство и биологично родство, и изготвянето на криминалистически ДНК експертизи, са основен предмет на дейност на лаборатория Проген. Анализират се 15 генетични маркера.

Бургас
Производство на кабели и проводници; кабелна арматура; технологично оборудване и свързаната с това търговска дейност; маркетинг; рекламна и консултантска дейност; научноизследователска и приложна дейност в областта на изолационните материали, кабели, пров

Извършването на генетични /ДНК/ тестове за бащинство, майчинство и биологично родство, и изготвянето на криминалистически ДНК експертизи, са основен предмет на дейност на лаборатория Проген. Анализират се 15 генетични маркера.

Опитната станция по бубарство (ОСБ) е създадена през 1896 година и е едно от първите научно - изследователски учреждения в областта на земеделието у нас

Центърът за Трансфер на Технологии към ТУ Габрово предлага разработване и внедряване на технологични решения за нуждите на малките е средните предприятия, консултантски услуги в сферата на технолигиите, интелектуалната собственост, бизнеса и управлението

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ подпомага учени от БАН и СУ "Св. Климент Охридски" в процес на преоценки и нови разработки за историята на българите и нашите цивилизационни приноси.

ИФК ИЗВЪРШВА научно-изследователска, приложна и консултантска дейност в областта на фуражното производство и хранене на преживните животни.

Добруджанският земеделски институт е изследователски център с дългогодишни традиции в аграрната сфера.

“Институт по търговия” ЕООД извършва научно - изследователска, научно – приложна и консултантска дейност в сферата на външнотърговските и външноикономическите отношения. “Институт по търговия” ЕООД е издател на списание “Външна търговия”. Списание

Научна ДейностПрочети повече
Затвори

Партньори