Областни градове ×


Пловдив
Търговия с мебелни плочи, кухненски плотове, кантове и други материали за мебелното производство. Разкрояване и кантиране на праволинейни и криволинейни детайли за мебели.

Пловдив
Фирма „МАШИНХЕД” ЕООД извършва ремонт, поддръжка и модернизация на машини и съоръжения за мебелното производство.