Областни градове

Пловдив
Националната Асоциация по Рибарство и Аквакултури в България "НАРибА - БГ" функционира от 1998 год. със седалище в София. На 17 юни 2002 год. в Пловдив е преобразувана и преименувана и е Регистрирана с Решение на Пловдивския Окръжен съд № 1150/06.02.2003

София
Българска Асоциация на електротехниката и електрониката в България - БАСЕЛ

1. Какво представлява БСК? Българската Стопанска Камара е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. В Камарата могат да членуват държавни

ФОНДАЦИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ е учредена на 17.09.1991 год. в София. Регистрирана е в Софийски градски съд по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и при Министерство на правосъдието – Централен регистър като организация с обществено полезна дейност.

Защита на интересите на фирмите от София; обучение, бизнес контакти

Турция, Истанбул
На вниманието на управителите на Български фирми желаещиизнос за Турция, и внос от Турция. Занимавам се със организиране двустранни бизнес срещи с фирми производители и вносители от Турция, България, Руссия, Беларус, Казахстан, Украина.

НИС е национална организация с централен офис в гр. Пловдив и регионални инсталационни съюзи в областните центрове: София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Сливен, Монтана. НИС членува в GCI-UICP, Брюксел и Национална занаятчийска камара.

Българска Фондация "Традиция" стимулира, подкрепя и насърчава произведенията, създадени от социално слаби и непривилигировани занаятчии, живеещи в отдалечени села и региони в Българ

Инвест Пойнт България е иновативна и динамична компания, намираща се в град Пловдив, специализирана в предлагането на консултантски услуг

ЗООМАГАЗИН TERRYSDOG предлага богато разнообразие на: - Чистопородни и родословни кучета - Храни - Аксесоари за домашни любимци - каишки, игра

Организации, ФондацииПрочети повече
Затвори