Администрация, Общини в населено място Габрово

Областни градове Градове ×

Габрово е областен град в Централна Северна България, административен и стопански център на едноименните община Габрово и област Габрово. Разположен е по поречието на река Янтра в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина. В непосредствена близост до него, в местността "Узана

Национален парк Централен Балкан е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически

Първият и единствен музей в България от типа сканзен е създаден през 1964г. от габровеца Лазар Донков. В него са показани къщи със занаятчийски работилници, народни съоръжения, задвижвани с вода и обекти с обществено значение.

Администрация, Общини в населено място Габрово
Прочети повече
Затвори