Областни градове ×

Частен професионален колеж Международни услуги за охрана и сигурност започва дейността си от учебната 2013-2014 година с професионално обучение в дневна и в задочна форма. Колежът разполага с материална база,оборудвана с всички необходими средства за провеждането на обучение по охрана.

Колежът по телекомуникации и пощи обучава до образователно - квалификационна степен "Специалист по ..." по специалностите: "Комуникационна техника и технологии", "Радио - телевизионна техника" и "Икономика на съобщенията". Формите на обучение са:

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг - София е частно висше училище. Създаден преди двадесет години Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг - София е частно висше училище, предоставящо качествено и с практическа насоченост образование. Това, което прави Колежът по мениджмънт,

КОЛЕЖ ПО МОДА И ДИЗАЙН СВ.АРИАДНА предлага различни специалности на желаещите да кандидатстват в колежа. В ателието на колежа се изработват дамски, детски и работни облекла, пердета, спално белъо, хавлиени изделия. В рекламната къща на колежа се предлага:

Създадена през 1994 година, лицензираната първоначално като Частна професионална гимназия по хотелиерство и ресторантьорство Цветкови, с основател и директор Минка Цветкова е една от първите гимназии в новосъздадения сектор на частното образование.

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" гр.София, е регистриран със Заповед № РД-14-27/14.04.2008г на министъра на образованието и науката съгласно Закона за народната просвета , Закона за професионалното образование и обучение и

Колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец" е лицензирано от МОН учебно заведение, с право да обучава кадри по специалност "Организация на охранитлената дейност" - ІV степен, в професионално направление "Сигурност". Колежът е уникален и

Колежи в населено място София
Прочети повече
Затвори

Партньори