Областни градове Градове ×

Варна
Хоспис Мишел Паре – Варна предлага специализирани грижи на болни с различни заболявания и медико – социални проблеми; Палиативни грижи за терминално болни пациенти. Хоспис Мишел Паре – Варна е регистриран с решение на МП с удостоверение с изх. № 201307311 от 2013г.

Домът е създаден през 2009 г.на базата на публично-частното партньорство, като първият в България частен Дом за стари хора и хоспис, съобразен с европейските изисквания у нас. Социалната услуга е разкрита, като делегирана от държавата дейност на основание решение на Общински съвет Варна.

Предлага специализирани грижи на болни с различни заболявания и медико – социални проблеми. Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Грижите са комплексни медицински, социални и духовни като акцента е върху пациента а не върху заболяването. Екипа на хосписа предлага

Хосписи в населено място Варна
Прочети повече
Затвори