Вторични Суровини в населено място Стара Загора

Областни градове Градове ×

Стара Загора
Предлагаме рязане и демонтаж на метални съоръжения и конструкции и извозване със собствен транспорт. Изкупуваме отпадъци от черни и цветни метали (мед, месинг, бронз, алуминий, олово и акумулатори), ел. и електронно оборудване.

Стара Загора
Фирма Сплавкомерс АД е с основна дейност рециклиране на отпадъци: излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Търговия с черни и цветни метали. Продажба на авточасти втора употреба.

Стара Загора
Търговия с черни и цветни метали.Фирма АЙРЪН МЕН е създадена през 2005 година. Основната й дейност е търговия с черни и цветни метали. АЙРЪН МЕН изкупува черни и цветни метали, които впоследствие препродава. Фирмата изкупува желязо, алуминий, мед, хром, неръждавейка и др.

Стара Загора
"Метал Инвест" ЕООД (Стара Загора) - търговия с вторични суровини от черни и цветни метали. Изкупуване на всички видове метален скрап - желязо, стомана, чугун, мед, алуминий, бронз, неръждаема стомана, месинг, олово, калай, бракувани акумулатори. Демонтаж и рязане на метални конструкции, съоръжения и оборудване, транспортиране и изкупуване на металните отпадъци. Винаги най-добри цени в Стара Загора, заплащане - веднага. Търговия с арматурна стомана и арматурна заготовка.

Партньори