Град: Плевен
Адрес: бул. Георги Кочев 8А, УМБАЛ Д-р Г. Странски,I-ва клинична база

Телефон: 0888 32 70 87;064/ 886 140
e-mail:
Проф. д-р Снежана Тишева - Вижте още
2.3 / 3

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

Проф. д-р Снежана Тишева

Проф. д-р Снежана Тишева, д.м. е лекар по кардиология в Плевен - началник клиника по Кардиология и Ревматология към УМБАЛ Д-р Г. Странски - ЕАД-Плевен.

Образование и квалификация:

 • Медицина, ВМИ - Плевен (1983)
 • Специалност „Вътрешни болести”, МА - София (1990)
 • Специалност „Кардиология”, Мед. Академия - София (1992)
 • Научна степен  „Доктор на науките”, ВАК - София (2005).
 • Научно звание „Доцент по кардиология”, ВАК - София (2006)

Професионален опит:

Проф. д-р Снежана Тишева
 • Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” (2009) и понастоящем
 • Началник Клиника по кардиология и ревматология (2007) и понастоящем
 • Доцент в Клиника по кардиология и ревматология (2006)
 • Главен асистент (1992 – 2006)
 • Старши асистент (1990 – 1992)
 • Асистент в Клиника по кардиология и ревматология (1984 - 1990)

Научни интереси:

  Проф. д-р Снежана Тишева
 • 164 научни публикации в областта на:
  • хипертензиологията
  • имунологията при сърдечно-съдовата патология
  • сърдечна недостатъчност
  • исхемична болест на сърцето
  • превантивна кардиология в Клиника по кардиология и ревматология.
 • Ръководител на 10 специализанта по кардиология
 • Ръководител на 5 докторанта по кардиология, от които 3  защитили дисертации
 • Участник в  11 научни журита по кардиология в МУ-София и  МУ-Варна
 • Председател на 4  научни журита към МУ - Плевен
 • Ръководител на 5 научни проекта , три  от които приключили успешно.

Членство в научни и обществени организации:

 • Дружеството на кардиолозите в България, на УС на ДКБ.
 • Българска лига по хипертонии, на УС на БЛХ
 • Редакцинна колегия на сп. ” Българска кардиология”
 • ESC, FESC, работната група АСС в ESC, сертифициран европейски хипертензиолог.

Награди: 

 • Награда на името на д-р Атанас Москов за научна продукция от ДКБ-2002 г.
 • Медик на годината   - РЛК - Плевен 2007 г.
Проф. д-р Снежана Тишева
Проф. д-р Снежана Тишева - отрасли:

Медицина, Здравеопазване

,

Имунолог

,

Кардиолог

,
Населено място:

Плевен