Град: Плевен
Адрес: бул. Г. Кочев 8А, УМБАЛ

Телефон: 0888 32 70 87;064/ 886 140
e-mail:
2.3 / 3

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

Проф. д-р Снежана Тишева, д.м. е лекар по кардиология в Плевен - началник клиника по Кардиология и Ревматология към УМБАЛ Д-р Г. Странски - ЕАД-Плевен. Образование и квалификация: Медицина, ВМИ - Плевен (1983) Специалност „Вътрешни болести”, МА - София (1990) Специалност „Кардиология”, Мед. Академия - София (1992) Научна степен  „Доктор на науките”, ВАК - София (2005). Научно звание „Доцент по кардиология”, ВАК - София (2006) Професионален опит: Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” (2009) и понастоящем Началник Клиника по кардиология и ревматология (2007) и понастоящем Доцент в Клиника по кардиология и ревматология (2006) Главен асистент (1992 – 2006) Старши асистент (1990 – 1992) Асистент в Клиника по кардиология и ревматология (1984 - 1990) Научни интереси: 164 научни публикации в областта на: хипертензиологията имунологията при сърдечно-съдовата патология сърдечна недостатъчност исхемична болест на сърцето превантивна кардиология в Клиника по кардиология и ревматология. Ръководител на 10 специализанта по кардиология Ръководител на 5 докторанта по кардиология, от които 3  защитили дисертации Участник в  11 научни журита по кардиология в МУ-София и  МУ-Варна Председател на 4  научни журита към МУ - Плевен Ръководител на 5 научни проекта , три  от които приключили успешно. Членство в научни и обществени организации: Дружеството на кардиолозите в България, на УС на ДКБ. Българска лига по хипертонии, на УС на БЛХ Редакцинна колегия на сп. ” Българска кардиология” ESC, FESC, работната група АСС в ESC, сертифициран европейски хипертензиолог. Награди:  Награда на името на д-р Атанас Москов за научна продукция от ДКБ-2002 г. Медик на годината   - РЛК - Плевен 2007 г.
Проф. д-р Снежана Тишева - отрасли:

Медицина, Здравеопазване

,

Имунолог

,

Кардиолог

,
Населено място:

Плевен