МОБИЛКАТ Услуги със строителна механизация Компанията разполага с разнообразна строителна техника и механизация з ... [ още ]
Предмет на дейност: отдаване под наем на строителна техника за широк спектър от строителни дейности. Предлагаме комплексни решения, свързани с изкопи и извозване, преместване на земни и скални маси ... [ още ]
Механизираният парк на фирмата разполага с общо 51 кулокрана (с горно и долно въртене), 12 автокрана, товаропътнически асансьори, друга строителна техника, както и средства за авто и воден транспорт. Основната дейност на дружеството е отдаване под наем на кулокранове и автокранове, услуги ... [ още ]
Основните дейности на дружеството са събарянето на сгради и съоръжения (с височина от кота терен до 26м. – 9 етажни), изкопни работи и транспорт на извънгабаритни товари. Благодарение на квалифицираните си кадри и богат набор от техника и оборудване, фирм ... [ още ]
Фирма Агромах ЕООД откри завод за производство на вибропресовани бетонови елементи- тухли, бордюри, паважни настилки и тротоарни плочки. ... [ още ]
Търговия с електроинструменти и консумативи, строителна техника. ... [ още ]
Продажба на строителна техника и камиони, бетон помпи и бетоновози. ... [ още ]
Търговия със строителна техника и резервни части. ... [ още ]
Продажба на строителна техника и техника за производство на бетон и железобетонна арматура. ... [ още ]
Продажба и отдаване под наем на пътно-строителна техника. ... [ още ]
Търговия на едро с ел. двигатели, строителна техника и материали. ... [ още ]
Производство на компоненти за селскостопанска и строителна техника. ... [ още ]
Търговия и сервиз на строителна и пътностроителна техника. ... [ още ]
Производство на селскостопански машини и пътностроителна техника. ... [ още ]