Къща за отдих Корабчето - Разположена е на 10 км. северозападно от Габрово и на 18 км. от гр. Севлиево в подножието на малък планински масив „Стената”. Около къщата има необработени екологични пътеки, поляни, естествен кладенец и чешми