Плачковци
Фирма АЙРУМ ЛЕС ЕООД развива своята дейност в областта на горското стопанство. Специализирана е в дърводобива и дървопреработката. Извършва производство и търговия с дървен материал. Предлага дърва за огрев. Фирмата работи на цялата територия на област Габрово.

Плачковци
Вактех ЕООД фирма извършваща реиновация, ремонт, модернизация и производство на вакуумни и конвенциални пещи за термична и химикотермична обработка на стомани и сплави.

Ваканционна къща "При Таневи" се намира на 7 км южно от гр. Трявна (около Плачковци) в природен парк - "Българка" - централна Стара Пла

Производство на мебели.

Плачковци
Дизайн и производство на мебели

Плачковци
NEW YORK - Eugenie Bouchard is not one to welch on a bet.

Плачковци
Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Фармацевт

Фармацевт