Бизнеси в град Петко Славейков

Град Севлиево се намира в Централна Северна България. Климатът е умерено-континентален, с голяма амплитуда между най-ниските и най-високите годишни температури от + 30-35 градуса по Целзий през лятото до - 20-25 градуса през зимата.

Петко Славейков
Предучилищно и основно образование

Петко Славейков
Предучилищно и основно образование