Община Трявна заема територия от 255 кв. км. Разположена е върху северните склонове на Средна Стара планина. Селищата в общината са 106 на брой. Градовете са Трявна и Плачковци, останалите населени места са селца. Град Трявна е разположен в долината на малка планинска река.

Бърдени
Wynn Electronics Co.,Limited,the distributor of world famous semiconductor integrated circuits,is a global electronic components distributor for active , passive and electro-Mechanical components which works closely with manufacturers, franchised and non-