Бизнеси в град Черна могила (Област Хасково)

Черна могила (Област Хасково)
Основно училище.